IR LOGO
Identyfikacja wizualna
2022
Identyfikacja wizualna

Zaprojektowanie logo firmy zajmującej się recyklingiem sprzętów elektronicznych.

Logo mockup

Zakres realizacji

Logo miało odzwierciedlać pro ekologiczny profil działalności firmy, a jednocześnie sugerować odbiorcy, że branża w której się poruszamy to elektronika a ściślej urządzenia sieciowe, płytki drukowane. Literka „I” przedstawiona jako żarówka (idea, koncepcyjny charakter firmy) z symbolem „sieci” co ma nawiązywać do rodzaju recyklingowanych sprzętów. Ostatnim elementem jest „liść” wkomponowany w literkę „C” symbolizujący ekologiczny profil firmy.

Logo „Intelligent Recycling”
Następny projekt
Platforma internetowa