SIMPLILINKS
Wtyczka Wordpress
2021
Wtyczka WordPress

Napisanie wtyczki WordPress do wspomagania linkowania wewnętrznego.

Zakres realizacji

Napisanie wtyczki WordPress do wspomagania linkowania wewnętrznego. Głównym zadaniem wtyczki jest losowe tworzenie par link – fraza i umieszczanie ich na stronie za pomocą shortcode. Możliwość podania dowolnej ilości fraz, z którymi zostaną utworzone pary. Możliwość wyboru koloru oraz orientacji linków. Możliwość usuwania par z bazy danych.

Widok głównej strony wtyczki
Wyświetlone linki na stronie bloga
Konfiguracja linków
Edycja i wyszukiwanie linków w bazie
Wybór wpisu do dodania fraz
Następny projekt
Strona internetowa