QUADRO
Strona internetowa
2021
Strona internetowa

Utworzenie strony internetowej dla stowarzyszenia przyznającego nagrodę architektoniczną.

Zakres realizacji

Zakodowanie strony internetowej dla stowarzyszenia przyznającego nagrodę architektoniczną. Strona stworzona w oparciu o indywidualny projekt graficzny. Utworzenie wszystkich niezbędnych stron opisujących całe przedsięwzięcie oraz pokazujących obecnych jak i poprzednich zwycięzców i nominowanych do nagrody. Zakodowanie formularza zgłoszeniowego do nagrody. Bieżąca aktualizacja strony o najnowsze wpisy oraz coroczną edycję nagrody.

Widok homepage
Strona aktualności
Następny projekt
Autorskie skrypty